تماس با ما

  • دفتر مرکزی : تهران
  • تلفن : 65227530-65247447-65276750  (021)
  • پست الکترونیک: info @ razanyadak.com

  • کارخانه 1 : همدان - شهرستان رزن
  • تلفن کارخانه: 52-36331048 (081)
  • فکس کارخانه: 36331050 (081)

  • کارخانه 2 : تهران،
  • تلفن:
  • فکس: